Sociaal recht in de praktijk

Op zes dagen verwerft u een uitgebreide kennis over de sociale wetgeving die u dagelijks gebruikt in uw functie als medewerker op de personeelsdienst. U komt alles te weten over:

 • Arbeidscontracten en lonen
 • Flexibel werken en arbeidsduur
 • Afwezigheden en vakanties
 • Tijdskrediet en themaverlof
 • Ontslag

Het programma bestaat uit 7 modules die ook apart kunnen worden gevolgd.

Sociaal recht in de praktijk
 

De 6-daagse 'Sociaal recht in de praktijk' is een must voor elke medewerker op de personeelsdienst. Hier legt u de fundamenten voor de rest van uw carrière in hr. De opleiding is:  

 • interactief: breng zeker ook uw eigen cases en vragen mee
 • doorspekt met oefeningen: voor bepaalde modules brengt u ook best uw rekenmachine mee (vakantiegeld, bruto netto,...) 
 • praktisch: vol herkenbare cases en voorbeelden geënt uit de dagelijkse praktijk van de personeelsmedewerker
 • gegeven door experten die de materie door en door kennen en ook weten hoe ze die op een boeiende manier overbrengen

U schrijft in voor de volledige 6-daagse (onder de tab waar en wanneer) of u kiest enkel de modules die u nodig heeft en schrijft voor elke module apart in. Vanaf 4 modules wordt het ook qua prijs interessant om de volledige 6-daagse te volgen.

Module 1 - Arbeidsovereenkomsten: zo stelt u het juiste contract op (dag 1 voormiddag)

De module 'Arbeidsovereenkomsten: zo stelt u het juiste contract op' leert u in een halve dag deze topics:

Voor het sluiten van het contract

 • Verplichtingen van beide partijen bij de sollicitatie
 • Medisch onderzoek: do’s and don'ts
 • Testen en assesments
 • Proefarbeid
 • Het contract beëindigen voor de ingangsdatum

Het contract opstellen

 • Taalgebruik voor opstelling van contract
 • Voorwaarden van een geldige arbeidsovereenkomst
 • Soorten arbeidsovereenkomsten
 • Veel voorkomende contractuele bedingen

Administratieve verplichtingen van de werkgever bij aanwerving

 • Dimona aangifte
 • RSZ (DMFA)
 • Arbeidsreglement en policies

Wilt u enkel inschrijven voor deze module? Ga dan naar de pagina van deze opleiding: Arbeidsovereenkomsten: zo stelt u het juiste contract op.

Module 2 - Van bruto- naar nettoloon: een overzicht (dag 1 namiddag)

De module ‘Van bruto- naar nettoloon: een overzicht’ geeft u in een halve dag een zicht op de verschillende componenten van het loon:

RSZ of sociale lasten

 • Werkgeversbijdragen en mogelijke kortingen
 • Werknemersbijdragen

Bedrijfsvoorheffing

 • Normale voorheffing
 • Exceptionele voorheffing

Andere veel voorkomende vergoedingscomponenten

 • Verplaatsingsonkosten voor woon-werkverkeer
 • Kostenvergoedingen
 • Maaltijdcheques en ecocheques
 • Eindejaarspremie
 • De fiscaalvriendelijke winstpremie en CAO 90

Wilt u enkel inschrijven voor deze module? Ga dan naar de pagina van deze opleiding: Van bruto- naar nettoloon: een overzicht.

Module 3 - Arbeidsduur en flexibiliteit (dag 2)

In de module 'Arbeidsduur en flexibiliteit' leert u alle regels rond arbeidstijd zodat u de werktijd in uw onderneming optimaal en flexibel kan organiseren. Aan bod komt:

Basis arbeidsduur

 • Wat verstaan we onder arbeidsduur?
 • Wat zijn minimum- en maximumgrenzen? (met nieuwe regels 01/02/2017)
 • Hoe past u arbeidsduurvermindering toe?
 • Wanneer inhaalrust?
 • Wanneer loon voor overwerk?
 • Kan u ontsnappen aan dure overuren?
 • Illustraties met cijfervoorbeelden

Optimalisatie van de werktijd in uw onderneming

 • Welke mogelijkheden heeft u om de werkingstijd van uw onderneming te verhogen?
 • Welke andere instrumenten hebt u om flexibiliteit in uw firma te organiseren, buiten de arbeidsduurreglementering? (nieuwe regels 01/02/2017)
 • Wat is loopbaansparen en welke mogelijkheden biedt dit voor uw werknemers?

Wilt u enkel inschrijven voor deze module? Ga dan naar de pagina van deze opleiding: Arbeidsduur en flexibiliteit.

Module 4 - Vakantiegeld berekenen (dag 3)

In de module 'Vakantiegeld berekenen' doet u in één dag tijd basiskennis op over vakantiegeld, berekening vakantiedagen en afrekening bij in en uit dienst.

 • Basisbegrippen rond vakantie
 • Berekening vakantieduur arbeiders-bedienden
 • Berekening vakantiegeld arbeiders-bedienden
 • Berekening vakantiegeld uit dienst
 • Verrekening vakantie-attesten in dienst
 • Algemene principes decemberverrekening
 • Jeugd-en seniorvakantie

Wilt u enkel inschrijven voor deze module? Ga dan naar de pagina van deze opleiding: Vakantiegeld berekenen: de basis.

Module 5 - Afwezig op het werk (schorsing van de arbeidsovereenkomst) (dag 4)

Tijdens de module 'Afwezig op het werk' overlopen we alle omstandigheden die leiden tot een schorsing van de arbeidsovereenkomst.

 1. Onvolledige arbeidsdag
 2. Arbeidsongeschiktheid wegens ziekte
 3. Arbeidsongevallen en beroepsziekten
 4. Klein verlet, verlof om dwingende reden en toegestane afwezigheid
 5. Educatief verlof
 6. Moederschapsrust

Wilt u enkel inschrijven voor deze module? Ga dan naar de pagina van deze opleiding Afwezig op het werk (schorsing van de arbeidsovereenkomst)

Module 6 - Tijdskrediet en themaverlof (dag 5)

Tijdens deze module 'Tijdskrediet en themaverlof' komen volgende thema's uitgebreid aan bod:

 • Themaverlof
  • ouderschapsverlof
  • palliatief verlof
  • medische bijstand voor een zwaar ziek familie- of gezinslid
 • Gemotiveerd tijdskrediet
 • Landingsbanen
 • Drempelberekening voor tijdskrediet
 • Overstapmogelijkheden tussen tijdskrediet en themaverlof
 • Gelijkstellingen van tijdskrediet en themaverlof voor rustpensioen en brugpensioen

Wilt u enkel inschrijven voor deze module? Ga dan naar de pagina van deze opleiding Tijdskrediet en themaverlof.

Module 7 - Praktijkdag ontslag (dag 6)

In de module 'Praktijkdag ontslag' nemen we alle facetten van een ontslag onder de loep. U als werkgever ontslaat of uw werknemer neemt ontslag, we bekijken beide situaties.  

Spelregels ontslag

 • Opzeg
 • Verbreking
 • Dringende reden
 • Andere beëindigingsvormen (onderling akkoord, overlijden,...)
 • Medische overmacht: mogelijkheden en procedure

Administratieve formaliteiten na ontslag en opmaak van de eindafrekening

Einde loopbaan door SWT of pensioen

 • SWT
 • Rustpensioen en vervroegd pensioen

Outplacementverplichtingen

Wilt u enkel inschrijven voor deze module? Ga dan naar de pagina van deze opleiding Praktijkdag ontslag.

 • Administratieve en financiële medewerkers en managers
 • HR- en personeelsmedewerkers en managers
 • Payrollmedewerkers en – managers
 • Zaakvoerders
 • Iedereen die een grondige kennis van het sociaal recht nodig heeft om zijn dagelijks werk op de personeelsdienst uit te oefenen.

Werkt u bij een lokaal bestuur? Wij organiseren een gelijkaardige opleiding op maat van de lokale besturen.

Wilt u weten welke opleiding best voor u van toepassing is? Contacteer ons tel. 016 24 99 91 - e-mail: learning@acerta.be

Na deze diepgaande 6-daagse opleiding 'Sociaal recht in de praktijk'

 • weet u perfect welk contract u het best voorstelt aan een nieuwe werknemer en hoe u het correct opstelt
 • kunt u aan uw medewerkers het verschil in hun bruto- en nettoloon duidelijk verklaren
 • kent u alle regels rond arbeidstijd zodat u gepast kan inspelen op de vraag naar flexibele werkorganisatie
 • kunt u vakantiedagen en -geld berekenen in de meest voorkomende gevallen
 • kent u alle formaliteiten en gevolgen van een afwezigheid op het werk (schorsing van de arbeidsovereenkomst)
 • weet u wanneer uw medewerkers recht hebben op tijdskrediet of themaverlof en hoe dat moet geregeld worden
 • bent u helemaal mee met alle verplichtingen en formaliteiten rond een ontslag

 

 

Annelies BAELUS

Manager Acerta Opleidingen

Na haar studies Master in de rechten aan de KULeuven, startte Annelies haar loopbaan als advocate aan de balie van Antwerpen en Turnhout. Daarna werkte zij als juridisch adviseur voor Delta Lloyd en vervolgens als Insurance Consultant bij een transportverzekeraar.

In de loop van haar carrière ontdekte Annelies haar passie voor lesgeven. Ze behaalde in 2005 het getuigschrift pedagogische bekwaamheid.

Vervolgens werkte ze meer dan 7 jaar als sociaal-juridisch trainer op de opleidingsafdeling van een groot HR-bedrijf. Ze leidde meer dan 1000 payroll- en hr-medewerkers uit verschillende bedrijven op.

Sinds 2015 leidt Annelies de afdeling opleidingen bij Acerta. Ze geeft ook zelf nog steeds les over sociale wetgeving aan organisaties uit de meest diverse sectoren: van privésector tot social profit.

De kenmerken van Annelies: een stevige juridische bagage, een vurige passie voor lesgeven en een aanstekelijk enthousiasme.

 

Dirk NEEFS

Senior legal consultant
Publieke sector

Dirk Neefs studeerde af als bachelor in het maatschappelijk werk, optie personeelswerk aan de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen. Hij startte zijn loopbaan als payroll- en personeelsverantwoordelijke in een lokaal bestuur. Daarna maakt hij de overstap naar de Vlaamse Opera. Hij was er verantwoordelijk voor de verwerking van de maandelijkse payroll en verleende sociaaljuridisch advies.

Vervolgens ging hij aan de slag bij SD Worx als legal consultant Publieke sector. In deze functie adviseerde hij besturen en organisaties uit de publieke sector rond de juridische aspecten van tewerkstelling. Bij SD Worx Learning gaf hij opleidingen rond topics als vakantiegeld, arbeidsduur, eenheidsstatuut en pensioen aan klanten uit de publieke en de privésector.

Bij Acerta focust Dirk zich opnieuw op de publieke sector. Als senior legal consultant Publieke sector ontwikkelde hij een uitgebreid aanbod open en incompany opleidingen op maat van de lokale besturen en van de publieke sector in het algemeen.

Dirk is ook auteur van het boek 'Vakantiewetgeving in lokale besturen' uitgegeven bij Politeia.

Wat Dirk kenmerkt: een aanstekelijk enthousiasme voor zijn vak en een gepassioneerde manier van lesgeven.

 

Karen VAN DEN BERGH

Senior HR Trainer Consultant

Karen is een duiveltje-doet-al. Ze combineert juridische kennis met HR- en coaching skills. Daarnaast geeft ze heel graag training. Ze doet dat met een enthousiasme dat zeer aanstekelijk werkt. Haar voldoening haalt ze uit het combineren van de 'harde' en 'zachte' kant van HR.

Karen begon haar loopbaan in 2004 als sociaal-juridisch consultant voor een groot HR-bedrijf. Vervolgens ging ze aan de slag als trainer sociaal-juridische opleidingen om door te groeien naar coaching van kleine en grote ondernemingen.

De trainingmicrobe bleef kriebelen en in 2015 werd Karen opnieuw trainer. Sinds maart 2017 maakt ze deel uit van het Acerta Open Opleidingen team waar ze zich focust op sociaal-juridische basisopleidingen en actualia. Daarnaast is ze ook actief als outplacementcoach.

 

ELS MEERSSEMAN

Legal trainer - senior consultant
Publieke sector

Els Meersseman startte haar loopbaan als juridisch adviseur voor de dienst arbeidsongevallen bij de landsbond van een groot ziekenfonds.

In 2008 maakte ze de overstap naar een sociaal secretariaat dat zich uitsluitend richt tot lokale en provinciale besturen. Al snel ontdekte ze er haar passie voor de publieke sector en bouwde ze een ruime kennis op van alle sociaal-juridische aspecten van het personeelsbeleid binnen de lokale sector.

Bij Acerta brengt Els die passie verder over. Dit doet ze enerzijds als trainer bij Acerta Opleidingen, waar ze samen met Dirk Neefs de open en in company opleidingen voor de publieke sector verzorgt. Daarnaast kan u bij haar ook terecht voor doorgedreven sociaal-juridisch advies over personeelszaken in de publieke sector.

"Ik ben heel erg blij met de opgedane kennis! Ik begrijp de materie nu veel beter en kan de vragen van onze medewerkers nu vaker zelf beantwoorden. Ik ben heel erg blij dat ik meer bagage heb en dus ook meer taken naar me toe kan trekken. Dus nog eens heel erg bedankt voor de leuke cursus, waarbij zeker jullie aanpak een absolute meerwaarde was! Ik vond het superinteressant!"
Nathalie Aegden, HR & Sales Assistant, Punch Metals

"Er werden goede voorbeelden uit de praktijk getoond. duidelijke slides met voldoende informatie. Gezien de basiskennis die ik reeds had, heeft deze opleiding gezorgd voor meer duidelijkheid en een betere kennis. "
Nathalie De Schouwer, Personeelsmedewerker, DSV Road, Puurs

"De docenten hadden een goede kennis over de leerstof."
Yisell Sarinana, Personeelsmedewerker, Janssens Field Services, Antwerpen

 

 

 

€ 2.699,00 excl. BTW - voor de volledige 6-daagse.

Inbegrepen:

 • Syllabus, lunch en koffiepauzes
 • 3 maanden toegang tot Trefzeker®, de sociaaljuridische online databank van Acerta (Meer informatie vindt u op de site www.acerta.be/publicaties)

 

U schrijft in voor de volledige 6-daagse of u kiest enkel de modules die u nodig heeft en schrijft voor elke module apart in. Vanaf 4 modules wordt het ook qua prijs interessant om de volledige 6-daagse te volgen:

Prijs per module:

Module 1 Arbeidsovereenkomsten: zo stelt u het juiste contract op 0.5 dag 425 euro
Module 2

Van brutto naar nettoloon: een overzicht

0.5 dag 425 euro
Module 3

Arbeidsduur en flexibiliteit

1 dag 680 euro
Module 4

Vakantiegeld berekenen

1 dag 680 euro
Module 5

Afwezig op het werk (schorsing van de arbeidsovereenkomst) 

1 dag 680 euro
Module 6

Tijdskrediet en themaverlof 

1 dag 680 euro
Module 7

Praktijkdag ontslag

1 dag 680 euro
      4250 euro

KMO-portefeuille: de Vlaamse overheid subsidieert uw opleiding
mits u aan de voorwaarden voor subsidiëring voldoet en ten laatste 14 dagen na startdatum van de opleiding de aanvraag indient.

Dit betekent dat een opleiding voor 40 % (voor kleine ondernemingen) of voor 30 % (voor middelgrote ondernemingen) wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap.
Dien uw subsidie-aanvraag in op www.kmo-portefeuille.be.

Het erkenningsnummer van Acerta Consult voor open opleidingen is: DV.O105287

Houd er echter wel rekening mee dat de btw niet met de KMO-portefeuille kan worden vergoed. Dit bedrag dient u af te trekken van de deelnameprijs bij de aanvraag van uw subsidie.

Meer info over de voorwaarden en modaliteiten vindt u op www.kmo-portefeuille.be.

Erkend door IAB
Deze opleiding vertegenwoordigt 7,5 uur. 

Erkend door BIBF
Deze opleiding vertegenwoordigt 7,5 uur.

Korting voor social profit of publieke sector
Bent u werkzaam in de social profit of publieke sector? Duid dit aan in het inschrijvingsformulier en geniet van 30 % korting op deze opleiding.

Werkt u bij een lokaal bestuur? Volg dan de gelijkaardige opleiding op maat van de lokale besturen: Sociaal recht in de praktijk voor lokale besturen.

 DatumDuur 
Holiday Inn Express Gent19 september '19, 26 september '19, 03 oktober '19, 10 oktober '19, 17 oktober '19, 24 oktober '1909:00 - 17:00Schrijf in
Corda Conference Center Hasselt05 november '19, 14 november '19, 19 november '19, 26 november '19, 03 december '19, 12 december '1909:00 - 17:00Schrijf in
Hotel Serwir Sint-Niklaas14 januari '20, 21 januari '20, 28 januari '20, 04 februari '20, 11 februari '20, 18 februari '2009:00 - 17:00Schrijf in
Novotel Leuven05 maart '20, 12 maart '20, 19 maart '20, 26 maart '20, 02 april '20, 23 april '2009:00 - 17:00Schrijf in
Mercure Roeselare05 mei '20, 12 mei '20, 19 mei '20, 26 mei '20, 02 juni '20, 09 juni '2009:00 - 17:00Schrijf in

Wat u zeker ook interesseert