Sociaal recht in de praktijk voor lokale besturen

In de 6-daagse opleiding 'Sociaal recht in de praktijk voor lokale besturen' leert u alles wat u nodig heeft om uw werk op de personeelsdienst van een gemeente, OCMW, intercommunale of een ander lokaal bestuur correct uit te voeren. Het theoretische kader, de wetgeving, praktijkcases en oefeningen, het komt allemaal aan bod. Zo zorgen we ervoor dat je de materie helemaal onder de knie hebt, van a tot z. Alle aspecten komen aan bod:

 • van aanwerving tot ontslag of pensioen
 • afwezigheden en vakantie
 • arbeidstijd en arbeidsreglementen

 

Sociaal recht in de praktijk voor lokale besturen
 

Dag 1: aanwerven

 • Contractueel versus statutair
 • De soorten personeelsgroeperingen bij een lokaal bestuur
 • Soorten arbeidscontracten:
  - Onbepaalde duur - bepaalde duur - vervangingsovereenkomst - ...
  - Arbeider – bediende – student
  - Voltijds - deeltijds
 • Dimona-verplichtingen: Wie? Wat? Wanneer? Hoe?
 • Toegang tot de loopbaan: aanwerving, bevordering, interne en externe personeelsmobiliteit, aanstelling, eedaflegging
 • Vaststelling van de wedde en de functionele loopbaan: salarisschaal, evolutie binnen de salarisschaal, salaris bij bevordering, vaststelling en betaling van het salaris 
 • Algemene inleiding op toelagen en vergoedingen
 • De loonbeschermingswet

Dag 2: loonlijn van bruto naar netto en verloven en afwezigheden

 • RSZ en DMFA:
  - statutairen versus contractuelen: loonbegrip en bijdrage-percentages
 • Bedrijfsvoorheffing
  - Soorten bedrijfsvoorheffing: schalen versus exceptionele voorheffing
  - Wat heeft invloed op de bedrijfsvoorheffing?
  - Welke kortingen zijn er?
 • De verschillende verloven en afwezigheden:
  - Overzicht van de bestaande verloven en afwezigheden
  - Invloed van verloven op de verschillende soorten anciënniteit
  - Administratieve standen versus schorsing van de arbeidsovereenkomst

Dag 3: afwezigheden en schorsingen van de arbeidsovereenkomst

 • Ziekte en arbeidsongevallen
 • Feestdagen
 • Moederschapsrust
 • Klein verlet, verlof om dwingende reden, toegestane afwezigheid
 • Adoptieverlof
 • Pleegzorgverlof
 • Palliatief verlof, verlof voor medische bijstand en ouderschapsverlof
 • De verschillende soorten van zorgkrediet
 • ...

Dag 4: vakantiereglementering

 • Vakantieregeling voor de publieke sector
  - Vakantieduur en vakantiegeld
 • Vakantieregeling privé
  - Berekening van vakantieduur
  - Vakantiegeld in dienst berekenen
  - Vertrekvakantiegeld berekenen
  - Van voltijds naar deeltijds - decemberverrekening
  - Jeugdvakantie
  - Seniorvakantie
  - Europese / aanvullende vakantie

 Dag 5: arbeidstijd en arbeidsreglement
Arbeidsregeling volgens de principes van de arbeidswet van 16 maart 1971

 • Definitie arbeidsduur
 • Grenzen aan arbeid:
  - Overloon en inhaalrust
  - Zondagsrust en feestdagen
  - Avond- en nachtarbeid
  - Rusttijden en pauzes
  - Deeltijds werk: voorwaarden, vorm, meeruren, gevolgen...

Arbeidsregeling volgens de principes van de arbeidstijdwet van 14 december 2000

 • Arbeidsduur
 • Grenzen aan arbeid
 • Zondagrust en feestdagen
 • Avond- en nachtarbeid
 • Rusttijden en pauzes

Arbeidsreglement en arbeidsreglementenwet van 1965

 • Verplichte en facultatieve vermeldingen
 • Procedure wijziging arbeidsreglement
 • Bekendmaking
 • Toezicht en sancties

Dag 6: einde van de arbeidsovereenkomst en algemene inleiding op de pensioenreglementering

 • Beëindiging van de dienstbetrekking
  - Ambtshalve verlies van vaste benoeming
  - Definitieve ambtsneerlegging
  - Vrijwillig ontslag
  - Definitief vastgestelde beroepsongeschiktheid
  - Ontslag
  - Tucht
  - Wegvallen van dienstbetrekking
  - Ambtshalve herplaatsing
  - Beëindiging dienstbetrekking bij ziekte
 • Einde van de arbeidsovereenkomst
  - Opzeg: vorm, duur van de opzegtermijn, arbeiders-bedienden
  - Verbreking: berekening van de vergoeding, vorm
  - Ontslag om dringende reden
  - Einde van de arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
  - Sollicitatieverlof
  - Outplacement
  - Ontslagbescherming
 • Pensioen: statutairen versus contractuelen
   Voorwaarden, berekening, minimum en maximum, cumulbepalingen, CAPELO, ...

 

 • Personeelsverantwoordelijken, personeelsmedewerkers, secretarissen en hr-managers van een lokaal bestuur.
 • Iedereen die met personeel werkt in een lokaal bestuur en die in zijn dagelijkse werk te maken krijgt met sociaal-juridische vragen van medewerkers.
 • Medewerkers die instaan voor de relatie en de communicatie met het sociaal secretariaat.

Dirk NEEFS

Senior legal consultant
Publieke sector

Dirk Neefs studeerde af als bachelor in het maatschappelijk werk, optie personeelswerk aan de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen. Hij startte zijn loopbaan als payroll- en personeelsverantwoordelijke in een lokaal bestuur. Daarna maakt hij de overstap naar de Vlaamse Opera. Hij was er verantwoordelijk voor de verwerking van de maandelijkse payroll en verleende sociaaljuridisch advies.

Vervolgens ging hij aan de slag bij SD Worx als legal consultant Publieke sector. In deze functie adviseerde hij besturen en organisaties uit de publieke sector rond de juridische aspecten van tewerkstelling. Bij SD Worx Learning gaf hij opleidingen rond topics als vakantiegeld, arbeidsduur, eenheidsstatuut en pensioen aan klanten uit de publieke en de privésector.

Bij Acerta focust Dirk zich opnieuw op de publieke sector. Als senior legal consultant Publieke sector ontwikkelde hij een uitgebreid aanbod open en incompany opleidingen op maat van de lokale besturen en van de publieke sector in het algemeen.

 

Dirk is ook auteur van het boek 'Vakantiewetgeving in lokale besturen' uitgegeven bij Politeia.

Wat Dirk kenmerkt: een aanstekelijk enthousiasme voor zijn vak en een gepassioneerde manier van lesgeven.

 

ELS MEERSSEMAN

Legal trainer - senior consultant
Publieke sector

Els Meersseman startte haar loopbaan als juridisch adviseur voor de dienst arbeidsongevallen bij de landsbond van een groot ziekenfonds.

In 2008 maakte ze de overstap naar een sociaal secretariaat dat zich uitsluitend richt tot lokale en provinciale besturen. Al snel ontdekte ze er haar passie voor de publieke sector en bouwde ze een ruime kennis op van alle sociaal-juridische aspecten van het personeelsbeleid binnen de lokale sector.

Bij Acerta brengt Els die passie verder over. Dit doet ze enerzijds als trainer bij Acerta Opleidingen, waar ze samen met Dirk Neefs de open en in company opleidingen voor de publieke sector verzorgt. Daarnaast kan u bij haar ook terecht voor doorgedreven sociaal-juridisch advies over personeelszaken in de publieke sector.

"De opleiding heeft bij mij een zeer positieve indruk gebracht! Alle nodige informatie I.V.M. locatie, catering, parking werd bij bevestiging van inschrijving doorgemaild. Zo was er al duidelijkheid op voorhand. Bij ieder onderdeel werden er voorbeelden gebruikt uit de praktijk! De groep was zeer interactief, wat ervoor zorgde dat er veel eigen inbreng mogelijk was. De docenten behandelden veel voorbeelden uit de groep, waardoor de leerstof werd verduidelijkt. De organisatie was top! De informatie wordt op een verstaanbare taal overgebracht en aan de hand van voorbeelden uit de praktijk toegelicht. Het is ook fijn dat mits vragen op het werk contact via mail/telefoon mogelijk is en ook heel vlot benaderd wordt."
Annelies Ailliet, administratie, Hulpverleningszone Midwest, Tielt

"Veel praktijkvoorbeelden, mogelijkheid tot vragen stellen en enthousiaste docenten die indrukwekkend veel kennis van zaken hebben. Wat een expertise! Als 'groentje' in HR heb ik heel veel gehad aan deze opleiding."
Maria Dutrieue, payroll medewerker, Sociaal huis Oostende, Oostende

"Er is heel veel leerstof verwerkt in 6 dagen. Tijdens de opleiding werden er veel voorbeelden gebruikt."
Erika Desaedeleer, personeelsmedewerker, OCMW Kortenberg, Kortenberg

"De docent kon zich inleven in de werksituatie van de deelnemers en gaf zelf ook veel voorbeelden, waardoor de materie zeer uitgebreid was."
Katleen Ratinckx, Dileoz, Zaventem


 

€ 1.990,00 excl. BTW

Syllabus, lunch en koffiepauzes zijn inbegrepen.

Tijdens de volledige duur van de opleiding krijgt u eveneens de toegang tot Bestuurswijzer. Dit is de sociaaljuridische online databank van Acerta Consult – Publicaties waarin u de regelgeving terugvindt voor uw statutairen én contractuelen.

Meer informatie vindt u op de site www.acerta.be/publicaties

 DatumDuur 
Van Der Valk Hotel Oostkamp21 oktober '19, 04 november '19, 18 november '19, 25 november '19, 02 december '19, 09 december '1909:00 - 17:00Schrijf in
Hostel De Blauwput Leuven28 januari '20, 04 februari '20, 11 februari '20, 18 februari '20, 03 maart '20, 10 maart '2009:00 - 17:00Schrijf in
Holiday Inn Express Gent07 mei '20, 14 mei '20, 28 mei '20, 04 juni '20, 11 juni '20, 18 juni '2009:00 - 17:00Schrijf in

Wat u zeker ook interesseert