Verfijn uw keuze

Categorie 

Doelgroep 

Opleidingen Sociale wetgeving  #58

 10 zaken die u moet weten over de Ondernemingsraad en het CPBW

In deze opleiding maken we u in een halve dag wegwijs in de werking van de ondernemingsraad (OR) en het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW).

 Afwezig op het werk (schorsing van de arbeidsovereenkomst)

Tijdens deze opleiding van 1 dag overlopen we alle omstandigheden die leiden tot afwezigheid op het werk met de schorsing van de arbeidsovereenkomst als gevolg.

 Alles wat u moet weten over expats

In deze opleiding van een halve dag, krijgt u een overzicht van de belangrijkste rechtsregels en administratieve taken die dit statuut met zich meebrengt.

 Arbeidsduur en flexibiliteit

In de opleiding 'Arbeidsduur en flexibiliteit' leert u alle regels rond arbeidstijd zodat u de werktijd in uw onderneming optimaal en flexibel kan organiseren.

 Arbeidsduur in de social profit

In deze opleiding 'Arbeidsduur in de social profit' ontrafelt u de ingewikkelde regels rond arbeidstijd. De sector kent immers vele variabele uurroosters.

 Arbeidsovereenkomsten: zo stelt u het juiste contract op

Tijdens de halve dag opleiding 'Arbeidsovereenkomsten: zo stelt u het juiste contract op' leert u het juiste contract formeel en inhoudelijk correct opstellen. 

 Basiscursus loonadministratie voor scholen: de essentie toegelicht

In één dag tijd geven we u tips en tricks voor een praktische en optimale aanpak van uw personeelsadministratie. Helemaal op maat van de schoolomgeving.

 Basisopleiding sociale wetgeving

Exclusief voor boekhouders, accountants en hun kantoormedewerkers
Alles over de sociale wetgeving voor starters, zelfstandigen en werkgevers

 

 Belgian labour law

This training provides you with a full overview of the basic rules of Belgian social legislation. It ranges from hiring to dismissing and from calculating wages to sick leave.

 Boekhoudkundige verwerking van de lonen

Tijdens deze opleiding leert u alles wat u nodig hebt om efficiënt te communiceren en samen te werken met uw boekhouder rond de boekhoudkundige verwerking van de lonen.

 De loonbrief van A tot Z

Deze 2-daagse opleiding over de loonbrief geeft u compleet en praktisch, een overzicht van de RSZ- en fiscale afhoudingen, berekend op het brutoloon.

 De loonbrief van A tot Z in de publieke sector

Deze opleiding over de loonbrief brengt u praktijkgerichte basiskennis bij over loongerelateerde fiscale en sociale thema's. En dat op maat van de publieke sector.

 De nieuwe privacyverordening (General Data Protection Regulation): bent u er klaar voor?

Tijdens deze halve dag krijgt u inzicht in de nieuwe Europese wetgeving rond de privacy (GDPR) en een concreet stappenplan om u in regel te stellen tegen mei 2018.

 Decemberafrekening

Verandert uw werknemer van arbeidsregime, dan moet u vaak een decemberafrekening maken. Tijdens de opleiding decemberafrekening krijgt u deze complexe materie onder de knie.

 Decemberafrekening in de social profit

Tijdens de opleiding decemberafrekening in de social profit, gaan we dieper in op de invloed van gewijzigde arbeidsregimes op de decemberafrekening.

 Doelgroepverminderingen: op welke 'subsidies' kan u rekenen?

Deze opleiding 'Doelgroepverminderingen' geeft u in een halve dag een overzicht van de verschillende kortingen die u kan bekomen op de patronale RSZ die u als werkgever betaalt.

 GDPR-verplichtingen voor de personeelsdienst: een praktische wegwijzer

Deze 2-daagse leert u concreet wat u moet doen met de persoonsgegevens van uw personeel om u in regel te stellen met de GDPR of de Europese privacy verordening.

 Groepsverzekering

Tijdens deze halve dag leert u alle voorwaarden kennen waaraan werkgever en werknemer moeten voldoen om van de groepsverzekering als interessant verloningsinstrument gebruik te maken.

 Het werknemerspensioen: de wetgeving van A tot Z

Hoe wordt uw pensioen berekend? Welk loon komt in aanmerking? Wat met vervroegd pensioen? Mag u nog bijverdienen? Dit en nog veel meer komt u te weten op deze halve dag.

 Het zomerakkoord en mobiliteitsbudget

In een halve dag leggen topexperten Chris Botterman en Dirk Wijns  u de maatregelen uit het zomerakkoord en de wettelijke regeling van het mobiliteitsbudget uit.

 Landingsbaan of SWT (brugpensioen): wat zijn de mogelijkheden?

Langer werken is niet voor iedereen evident. Voor specifieke doelgroepen zijn er nog steeds uitzonderingsmaatregelen. In deze halve dag maken we u wegwijs. 

 Loonbeslag

Deze praktijkopleiding geeft u in een halve dag een overzicht van de knel- en aandachtspunten rond het loonbeslag.

 Loonoptimalisatie en loonbeleid

Uw medewerkers correct en marktconform belonen, binnen de wettelijke normen. Dat is voor u als werkgever belangrijk en dat leert u in 2 dagen.

 Loonoptimalisatie van A tot Z

We brengen in deze opleiding alle loonvormen ter sprake die een win/win resultaat opleveren, rekening houdend met de nieuwe bepalingen rond de loonnorm en het begrotingsakkoord.

 Module 1: opstart van een zelfstandige zaak

Module 1 van de Basisopleiding sociale wetgeving voor boekhouders, accountants en hun kantoormedewerkers. Ze behandelt alle aspecten rond de start van een zaak.

 Module 2: sociaal statuut van de zelfstandige

Module 2 van de Basisopleiding sociale wetgeving voor boekhouders, accountants en hun kantoormedewerkers. Ze behandelt het sociaal statuut van de zelfstandige.

 Module 3: de zelfstandige neemt personeel in dienst

Module 3 van de Basisopleiding sociale wetgeving voor boekhouders, accountants en hun kantoormedewerkers. Over alle aspecten rond het aanwerven van personeel.

 Onkostenvergoeding : regels en instructies

In de opleiding 'Onkostenvergoedingen: regels en instructies' leert u in een halve dag hoe u correct, volgens de RSZ en fiscus, de onkosten van uw werknemers vergoedt.

 Onkostenvergoedingen en sociale inspectie

In één dag loodsen wij u door het mijnenveld van de onkostenvergoedingen en de sociale inspectie. We reiken u handige tips en tricks aan om elke inspectie met glans te doorstaan. 

 Pensioenen in de overheid: statutair versus contractueel

De opleiding 'Pensioenen in de overheid' geeft in 1 dag een overzicht van de aanvraag, berekening en begeleiding van een pensioendossier, van statutairen en contractuelen.
 

 

 Personeel in de KMO

In 6 halve dagen nemen we het personeelsbeleid van de kmo onder de loep. Alle thema's, van aanwerving tot ontslag, komen aan bod. Helemaal op maat van de kmo.

 Praktijkdag ontslag

In de praktijkdag ontslag nemen we alle facetten van een ontslag onder de loep. U als werkgever ontslaat of uw werknemer neemt ontslag neemt, we bekijken beide situaties.  

 Privacy op de werkvloer

In deze halve dag opleiding over privacy op de werkvloer leert u wat uw rechten, plichten en beperkingen als werkgever zijn.

 Proefsessie sociaal-juridische updates

De sociaal-juridische updates bieden u een kant-en-klaar overzicht van alle wijzigingen op het gebied van rechtspositieregelingen, arbeidswetgeving, fiscaliteit, sociale zekerheid.

 Proefsessie sociaal-juridische updates voor de publieke sector

De sociaal-juridische updates bieden u een kant-en-klaar overzicht van alle wijzigingen op het gebied van rechtspositieregelingen, arbeidswetgeving, fiscaliteit, sociale zekerheid en dit op maat van de publieke sector.

 Proefsessie sociaal-juridische updates voor de social profit

De sociaal-juridische updates voor de social profit bieden u een kant-en-klaar overzicht van alle wijzigingen op het gebied van arbeidswetgeving, fiscaliteit, sociale zekerheid en dit op maat van de sector.

 Re-integratie na ziekte: een praktische wegwijzer

Nieuwe wettelijke procedures bevorderen de re-integratie van langdurig zieken. Maar hoe pakt u die re-integratie nu concreet aan? Op een halve dag maken wij u wegwijs.

 Snelcursus sociale wetgeving

In twee dagen loodsen wij u door de sociaal-juridische basisreglementering., van aanwerving tot ontslag. Pragmatisch, onmiddellijk bruikbaar en teruggebracht tot de essentie.

 Sociaal recht in de praktijk

Op zes dagen verwerft u een uitgebreide kennis over de sociale wetgeving die u dagelijks gebruikt in uw functie als medewerker op de personeelsdienst.

 Sociaal recht in de praktijk voor lokale besturen

In deze 6-daagse opleiding leert u alles wat u nodig heeft om uw werk op de personeelsdienst van een lokaal bestuur correct uit te voeren.

 Sociaal-juridische updates

De sociaaljuridische updates, bieden u een kant-en-klaar overzicht van alle wijzigingen op het gebied van arbeidswetgeving, fiscaliteit en sociale zekerheid.

 Sociaal-juridische updates voor de publieke sector

De sociaal-juridische updates bieden u een kant-en-klaar overzicht van alle wijzigingen op het gebied van rechtspositieregelingen, arbeidswetgeving, fiscaliteit, sociale zekerheid.

 Sociaal-juridische updates voor de social profit

De sociaal-juridische updates, bieden u een kant-en-klaar overzicht van alle wijzigingen op het gebied van arbeidswetgeving, fiscaliteit en sociale zekerheid. En dit op maat van de social profit. 

 Sociale inspectie op bezoek

In de opleiding 'Sociale inspectie op bezoek' leert u in een halve dag hoe een sociale inspectie verloopt en hoe u er zich het beste op voorbereidt.

 SWT (brugpensioen) : een klare kijk!

Tijdens deze opleiding krijgt u een totaaloverzicht van de nieuwe regels rond SWT die de regering Michel I heeft ingevoerd. Geen enkel detail wordt uit de weg gegaan.

 Tewerkstelling in internationaal verband

Tijdens dit seminarie krijgt u een overzicht van de sociale, arbeidsrechtelijke en fiscale aspecten van internationale tewerkstelling.

 Tewerkstelling van buitenlanders in BelgiĆ«

Dit seminarie geeft antwoord op vragen van bedrijven die een beroep doen op buitenlanders – van binnen of buiten de Europese Economische Ruimte – om hier in België te komen werken.

 

 Tijdskrediet en themaverlof

In onze opleiding 'Tijdskrediet en themaverlof' krijgt u in 1 dag een volledig overzicht van alle voorwaarden en modaliteiten rond tijdskrediet en themaverlof.

 Vakantiegeld berekenen: de basis

In de opleiding vakantiegeld berekenen doet u in één dag tijd basiskennis op over vakantiegeld, berekening vakantiedagen en afrekening bij in en uit dienst.

 Vakantiegeld berekenen: de basis voor lokale besturen

Deze opleiding brengt u in 2 dagen een zeer praktijkgerichte en loongerelateerde basiskennis bij over de verschillende vakantiestelsels bij de lokale besturen.

 Vakantierechten berekenen en herrekenen in de social profit

Deze opleiding focust op het toekennen, berekenen en herrekenen van vakantiedagen. Zeker in de non-profit, met veel wisselende werkregimes is dit geen gemakkelijke klus.

 Van bruto- naar nettoloon: een overzicht

Tijdens de halve dag opleiding 'Van bruto naar netto' krijgt u een antwoord op alle vragen van uw medewerkers over het verschil tussen hun bruto- en nettoloon.  

 Van kaderlid naar zelfstandig bestuurder

Is het zinvol de directie van uw onderneming een zelfstandig statuut als bestuurder van uw vennootschap aan te bieden? Deze opleiding geeft antwoord.

 Van mobiliteitsbudget tot fietsvergoeding: alle regels in de praktijk

In deze opleiding van een halve dag leert u alle regels rond de verschillende mobiliteitsoplossingen voor uw werknemers en het nieuwe mobiliteitsbudget. 

 Vereenvoudigde personeelsadministratie met digitale aangiftes

Deze opleiding geeft u een overzicht van de verschillende mogelijkheden van E-government, de portaalsite van de overheid, voor personeelsadministratie.

 Workshop verrekenen van vakantie-attesten

Na deze opleiding kunt u vakantiegeld afrekeningen en vakantieattesten maken voor werknemers die uw bedrijf verlaten of die nieuw in dienst komen.

 Workshop wendbaar en werkbaar werk in de social profit

Na deze opleiding heeft u  een heleboel praktische tips en formuleringen, waarmee  u binnen uw onderneming  deze aanpassingen zelf kan doen.

 Workshop werkbaar en wendbaar werk: na de theorie, de praktijk!

Na deze opleiding zal u weten hoe u de maatregelen van werkbaar en wendbaar werk kan invoeren in uw onderneming, binnen welke termijn u dit kan doen en wat de te volgen stappen zijn.