Verfijn uw keuze

Categorie 

Doelgroep 

Opleidingen Sociale wetgeving Thema's #49

 Afwezig op het werk (schorsing van de arbeidsovereenkomst)

Tijdens deze opleiding van 1 dag overlopen we alle omstandigheden die leiden tot afwezigheid op het werk met de schorsing van de arbeidsovereenkomst als gevolg.

 Arbeidsduur en flexibiliteit

In de opleiding 'Arbeidsduur en flexibiliteit' leert u alle regels rond arbeidstijd zodat u de werktijd in uw onderneming optimaal en flexibel kan organiseren.

 Arbeidsduur in de social profit

In deze opleiding 'Arbeidsduur in de social profit' ontrafelt u de ingewikkelde regels rond arbeidstijd. De sector kent immers vele variabele uurroosters.

 Arbeidsongeschiktheid van lokale ambtenaren: bereken het ziekteverlof

In deze opleiding van één dag leert u het ziektekrediet berekenen van statutairen in een lokaal bestuur. Alle situaties komen aan bod. 

 Arbeidsovereenkomsten: zo stelt u het juiste contract op

Tijdens de halve dag opleiding 'Arbeidsovereenkomsten: zo stelt u het juiste contract op' leert u het juiste contract formeel en inhoudelijk correct opstellen. 

 Boekhoudkundige verwerking van de lonen

Tijdens deze opleiding leert u alles wat u nodig hebt om efficiënt te communiceren en samen te werken met uw boekhouder rond de boekhoudkundige verwerking van de lonen.

 Cafetariaplan opstellen: zo doet u het

In deze opleiding leert u zelf een cafetariaplan opstellen. Zo werkt u een flexibele verloning uit waarbij uw medewerkers hun loonpakket zelf samenstellen.

 De loonbrief van A tot Z

Deze 2-daagse opleiding over de loonbrief geeft u compleet en praktisch, een overzicht van de RSZ- en fiscale afhoudingen, berekend op het brutoloon.

 De loonbrief van A tot Z in de publieke sector

Deze opleiding over de loonbrief brengt u praktijkgerichte basiskennis bij over loongerelateerde fiscale en sociale thema's. En dat op maat van de publieke sector.

 De rol van de arbeidsgeneesheer in al zijn facetten

De arbeidsgeneesheer, zijn rol, bevoegdheden en taken en de wetgeving rond gezondheidstoezicht krijg je in deze halve dag uitgelegd en praktisch toegelicht. 

 Decemberafrekening

Verandert uw werknemer van arbeidsregime, dan moet u vaak een decemberafrekening maken. Tijdens de opleiding decemberafrekening krijgt u deze complexe materie onder de knie.

 Decemberafrekening in de social profit

Tijdens de opleiding decemberafrekening in de social profit, gaan we dieper in op de invloed van gewijzigde arbeidsregimes op de decemberafrekening.

 Doelgroepverminderingen: op welke 'subsidies' kan u rekenen?

Deze opleiding 'Doelgroepverminderingen' geeft je in een halve dag een overzicht van de verschillende kortingen die je kan bekomen op de patronale RSZ die je als werkgever betaalt.

 Elektronische aangifte sociaal risico (E-ASR)

De elektronische aangiftes sociaal risico (E-ASR) foutloos invullen is complex. Hier leer je het praktijkgericht, interactief en onmiddellijk op de laptop.

 Elektronische aangifte sociaal risico (E-ASR) voor de publieke sector

De elektronische aangiftes sociaal risico (E-ASR) correct invullen leert u stap voor stap in deze dagopleiding. Praktijkgericht, interactief, onmiddellijk op de laptop.  

 GDPR compliance: zo pak je het aan

In de halve dag over de Europese wetgeving rond de privacy (GDPR) leer je de wet grondig kennen en krijg je een concreet stappenplan om je in regel te stellen.

 GDPR-verplichtingen voor de personeelsdienst: een praktische wegwijzer

Deze 2-daagse leert u concreet wat u moet doen met de persoonsgegevens van uw personeel om u in regel te stellen met de GDPR of de Europese privacy verordening.

 Groepsverzekering

Tijdens deze halve dag leert u alle voorwaarden kennen waaraan werkgever en werknemer moeten voldoen om van de groepsverzekering als interessant verloningsinstrument gebruik te maken.

 Het werknemerspensioen: de wetgeving van A tot Z

Hoe wordt uw pensioen berekend? Welk loon komt in aanmerking? Wat met vervroegd pensioen? Mag u nog bijverdienen? Dit en nog veel meer komt u te weten op deze halve dag.

 Interim bij de overheid: alles wat u moet weten

De Vlaamse, lokale en federale overheden kunnen nu ook gebruik maken van interims. In een halve dag leggen we u alle regelgeving uit en vertellen u hoe u het praktisch aanpakt om uitzendkrachten in te zetten.

 Landingsbaan of SWT (brugpensioen): wat zijn de mogelijkheden?

Langer werken is niet voor iedereen evident. Voor specifieke doelgroepen zijn er nog steeds uitzonderingsmaatregelen. In deze halve dag maken we u wegwijs. 

 Loonbeslag: alle verplichtingen van de werkgever op een rij

Deze praktijkopleiding geeft u in een halve dag een overzicht van de knel- en aandachtspunten rond het loonbeslag.

 Loonoptimalisatie en cafetariaplan

Hoe u uw medewerkers correct, marktconform en flexibel verloont met een aantrekkelijk pakket op maat, leert u in 2 dagen over loonoptimalisatie en cafetariaplan.

 Loonoptimalisatie van A tot Z

We brengen in deze opleiding alle loonvormen ter sprake die een win/win resultaat opleveren, rekening houdend met de nieuwe bepalingen rond de loonnorm en het begrotingsakkoord.

 Mobiliteitsbudget of cash for cars? Kies bewust

In deze update zetten we het mobiliteitsbudget en de cash for cars (mobiliteitsvergoeding) naast elkaar en bekijken we verschillen, gelijkenissen, voor- en nadelen voor werkgever en werknemer.

 Multi-werkgeverschap in lokale besturen

Multi-werkgeverschap in lokale besturen leert je verdoken sociaal-juridische problemen aan het licht te brengen en op te lossen om je werking te optimaliseren.

 Onkostenvergoeding: regels en instructies

In de opleiding 'Onkostenvergoeding: regels en instructies' leert u in een halve dag hoe u correct, volgens de RSZ en fiscus, de onkosten van uw werknemers vergoedt.

 Onkostenvergoedingen en sociale inspectie

In één dag loodsen wij u door het mijnenveld van de onkostenvergoedingen en de sociale inspectie. We reiken u handige tips en tricks aan om elke inspectie met glans te doorstaan. 

 PC 124: werken in de bouwsector

Deze opleiding behandelt op één dag alle sociaal-juridische topics belangrijk voor de personeelsadministratie in de bouwsector, een must voor elke personeelsmedewerker in de sector. 

 Pensioenen in de overheid: statutair versus contractueel

De opleiding 'Pensioenen in de overheid' geeft in 1 dag een overzicht van de aanvraag, berekening en begeleiding van een pensioendossier, van statutairen en contractuelen.
 

 

 Praktijkdag ontslag

In de praktijkdag ontslag nemen we alle facetten van een ontslag onder de loep. U als werkgever ontslaat of uw werknemer neemt ontslag neemt, we bekijken beide situaties.  

 Privacy op de werkvloer

In deze halve dag opleiding over privacy op de werkvloer leert u wat uw rechten, plichten en beperkingen als werkgever zijn.

 Re-integratie na ziekte: een praktische wegwijzer

Nieuwe wettelijke procedures bevorderen de re-integratie van langdurig zieken. Maar hoe pakt u die re-integratie nu concreet aan? Op een halve dag maken wij u wegwijs.

 Sociale documenten en elektronische aangifte sociaal risico (E-ASR)

De opleiding Sociale documenten en elektronische aangifte sociaal risico (E-ASR) maakt van u in 2 dagen tijd een kei in personeelsadministratie.

 Sociale documenten invullen

Sociale documenten correct invullen is niet eenvoudig. Tijdens deze dag leer je alle documenten gelinkt aan de RSZ,  foutloos invullen. We doen dat online. 

 Sociale inspectie op bezoek

In de opleiding 'Sociale inspectie op bezoek' leert u in een halve dag hoe een sociale inspectie verloopt en hoe u er zich het beste op voorbereidt.

 SWT (brugpensioen): een klare kijk!

Tijdens deze opleiding krijgt u een volledig overzicht van de nieuwe regels rond SWT, het vroegere brugpensioen. Geen enkel detail wordt uit de weg gegaan.

 Thuiswerk: regels, wetten en policies

Voor thuiswerk en telewerk zijn er specifieke regels. Welke regels gelden, hoe u die toepast en welke gevolgen ze hebben, leert u in deze halve dag opleiding.

 Tijdskrediet en themaverlof

In onze opleiding 'Tijdskrediet en themaverlof' krijgt u in 1 dag een volledig overzicht van alle voorwaarden en modaliteiten rond tijdskrediet en themaverlof.

 Vakantiegeld berekenen: de basis

In de opleiding vakantiegeld berekenen doet u in één dag tijd basiskennis op over vakantiegeld, berekening vakantiedagen en afrekening bij in en uit dienst.

 Vakantiegeld berekenen: de basis voor lokale besturen

Deze opleiding brengt u in 2 dagen een zeer praktijkgerichte en loongerelateerde basiskennis bij over de verschillende vakantiestelsels bij de lokale besturen.

 Vakantierechten berekenen en herrekenen in de social profit

Deze opleiding focust op het toekennen, berekenen en herrekenen van vakantiedagen. Zeker in de non-profit, met veel wisselende werkregimes is dit geen gemakkelijke klus.

 Vakantierechten berekenen en herrekenen voor lokale besturen

Vakantierechten berekenen en herrekenen is complex als je de principes niet beheerst. In deze opleiding oefen je ze grondig in aan de hand van reële voorbeelden.

 Van bruto- naar nettoloon: een overzicht

Tijdens de halve dag opleiding 'Van bruto naar netto' krijgt u een antwoord op alle vragen van uw medewerkers over het verschil tussen hun bruto- en nettoloon.  

 Van kaderlid naar zelfstandig bestuurder

Is het zinvol de directie van uw onderneming een zelfstandig statuut als bestuurder van uw vennootschap aan te bieden? Deze opleiding geeft antwoord.

 Van mobiliteitsbudget tot fietsvergoeding: alle regels in de praktijk

In deze opleiding van een halve dag leert u alle regels rond de diverse mobiliteitsoplossingen voor uw werknemers inclusief cash for cars en mobiliteitsbudget. 

 Vlaams opleidingsverlof (VOV): wie doet wat?

De opleiding Vlaams opleidingsverlof overloopt alle regelgeving en voorwaarden van werknemer, werkgever en opleidingsverstrekker aan de hand van concrete situaties.

 Voordeel alle aard bij lokale besturen: van kosteloze huisvesting tot internetabonnement

Voordeel alle aard kan je ook toepassen bij lokale besturen. In deze workshop zetten we ze op een rij: van kosteloze huisvesting tot internetabonnement.

 Workshop verrekenen van vakantie-attesten

Na deze opleiding kunt u vakantiegeld afrekeningen en vakantieattesten maken voor werknemers die uw bedrijf verlaten of die nieuw in dienst komen.