Tewerkstelling van buitenlanders in België

Dit seminarie geeft antwoord op vragen van bedrijven die een beroep doen op buitenlanders – van binnen of buiten de Europese Economische Ruimte – om hier in België te komen werken. Veelal gaat het om leidinggevenden en/of hooggeschoolden.

Tijdens dit seminarie benaderen wij alle belangrijke aspecten, praktisch en pragmatisch.

Tewerkstelling van buitenlanders in België
 

Tijdens deze dagopleiding ligt de focus op de buitenlandse werknemer die in België komt werken. De omgekeerde beweging, nl. Belgen die in het buitenland gaan werken, komt hier niet aan bod.

Deze vorm van internationale tewerkstelling roept onmiddellijk heel wat vragen op:

  • Verblijfsvergunningen, arbeidsvergunningen en arbeidskaarten: wat en hoe?
  • Welk is het toepasselijke arbeidsrecht?
  • Is de Belgische Sociale Zekerheid steeds van toepassing?
  • Welke fiscale aspecten zijn belangrijk?
  • Welke belasting betalen buitenlandse kaderleden in België?

Tijdens deze opleiding krijgt u een praktische benadering van alle belangrijke aspecten van deze vorm van internationale tewerkstelling, nl. van niet-Belgen die in België komen werken.

Heeft u nood aan een bredere opleiding rond internationale tewerkstelling waarin ook de andere situaties aan bod komen? Volg dan Tewerkstelling in internationaal verband

Personeelsverantwoordelijken, HR-managers, algemene directie, sociaal en fiscaal adviseurs, bedrijfsjuristen en hun medewerkers.

Frédéric HESPEL

Senior consultant, Legal Consult

Dankzij een brede algemene kennis van sociale zekerheidsrecht en arbeidsrecht en expertise inzake personeelsfiscaliteit en internationale tewerkstelling, staat Frédéric werkgevers bij met raad en daad wanneer ze geconfronteerd worden met de (internationale) tewerkstelling van werknemers en de loon(kost)optimalisaties die ermee gepaard gaan.
 

Lieve DE BLESER

Senior consultant Tax & International

Met een brede kennis van sociale zekerheids-, arbeidsrecht, fiscaliteit en internationale tewerkstelling, ondersteunt en adviseert Lieve werkgevers bij de (internationale) tewerkstelling van werknemers in en buiten België.

Loon(kost)berekeningen, -optimalisaties en -simulaties en de behandeling van de fiscale formaliteiten bij simultane tewerkstelling, detachering of toepassing van de Belgische kaderregeling behoren tot deze dienstverlening.

 

Jeroen JANSSEN

Junior consultant Tax & International

Jeroen Janssen adviseert werkgevers bij alle vragen over internationale tewerkstelling.

Hij ondersteunt Belgische én buitenlandse werkgevers bij de coördinatie van loonverwerking tussen verschillende landen en geeft advies over detacheringen vanuit én naar België.

 

€ 680,00 excl. BTW

In de prijs zijn de lunch en de koffiepauzes begrepen.

KMO-portefeuille: de Vlaamse overheid subsidieert uw opleiding
mits u aan de voorwaarden voor subsidiëring voldoet en ten laatste 14 dagen na startdatum van de opleiding de aanvraag indient.

Dit betekent dat een opleiding voor 40 % (voor kleine ondernemingen) of voor 30 % (voor middelgrote ondernemingen) wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap.
Dien uw subsidie-aanvraag in op www.kmo-portefeuille.be.

Het erkenningsnummer van Acerta Consult voor open opleidingen is: DV.O105287

Houd er echter wel rekening mee dat de btw niet met de KMO-portefeuille kan worden vergoed. Dit bedrag dient u af te trekken van de deelnameprijs bij de aanvraag van uw subsidie.

Meer info over de voorwaarden en modaliteiten vindt u op www.kmo-portefeuille.be.

Erkend door IAB
Deze opleiding vertegenwoordigt 7,5 uur. 

Erkend door BIBF
Deze opleiding vertegenwoordigt 7,5 uur. 

Korting voor social Profit en publieke sector
Bent u werkzaam in de social profit of publieke sector? Duid dit aan in het inschrijvingsformulier en geniet van 30 % korting op deze opleiding.

 DatumDuur 
Acerta Wilrijk28 november '1909:00 - 17:00Schrijf in
Elewijt Center Zemst09 juni '2009:00 - 17:00Schrijf in

Wat u zeker ook interesseert