Van kaderlid naar zelfstandig bestuurder

Is het zinvol de directie van uw onderneming een zelfstandig statuut als bestuurder van uw vennootschap aan te bieden? Wat zijn hiervan de gevolgen? Denkt u eraan om een extern iemand aan te trekken als bestuurder? Wilt u in dit geval ook de vergelijking maken tussen het statuut als zelfstandige en dat van de loontrekkende?

Wat zijn de mogelijke implicaties op vennootschaps-, fiscaal-, sociaal en arbeidsrechtelijk vlak? Hoe kan u ervoor zorgen dat de sociale bescherming van een bestuurder hoog blijft?

Tijdens dit seminarie krijgt u een uitgebreid en praktisch antwoord op deze en andere prangende vragen. Uit praktische overwegingen spitsen we de uiteenzetting toe op de naamloze vennootschap, maar het grootste gedeelte van de behandelde materie geldt ook voor mandatarissen van andere vennootschapsvormen.

Van kaderlid naar zelfstandig bestuurder
 

Positie van de bestuurder binnen de vennootschap

 • Wat is een bestuurder, een lid van het directiecomité, een gedelegeerd bestuurder en waarin verschillen deze functies van die van een kaderlid of directeur?
 • Wat zijn hun respectieve bevoegdheden?
 • Hoe wordt een bestuurder benoemd of afgezet?
 • Hoe wordt hij bezoldigd?

De aansprakelijkheid van de bestuurder

 • Heeft een bestuurder dezelfde bescherming als een werknemer wanneer hij fouten begaat?
 • Is een bestuurder aansprakelijk indien het bedrijf failliet gaat?
 • Wie kan de aansprakelijkheid van een bestuurder inroepen?
 • Kan de aansprakelijkheid van een bestuurder ingedekt worden?

Sociale en arbeidsrechtelijke aspecten

 • Wanneer is men een zelfstandige?
 • Wat zijn de consequenties als de werknemersbescherming wegvalt?
 • Kan men bestuurder én werknemer zijn?
 • Welke administratieve formaliteiten moeten er vervuld worden om te starten en te werken als bestuurder?
 • Wat kost het om zelfstandige te zijn?
 • Welke rechten heeft de bestuurder in de sociale zekerheid?
 • Op welke punten is het statuut van de zelfstandige minder goed dan dat van de loontrekkende en hoe kan men de 'verliesposten' opvangen?

Fiscale aspecten

 • Wat houdt het fiscaal 'attractiebeginsel' voor bedrijfsleiders in de praktijk nog in? Wat is het gevolg van de uitspraak van het Grondwettelijk Hof van 24 september 2015 in dit verband?
 • Waarin verschillen een werknemer en een bestuurder op het vlak van de beroepskosten, bedrijfsvoorheffing, voorafbetalingen, loonfiches, belastingsvrijstelling van de tussenkomst in de verplaatsingskosten van en naar het werk? Welke gevolgen heeft de taxshift voor de vergelijking?
 • Kunnen bestuurders ook firmawagens, kostenvergoedingen en andere belastingvrije vergoedingen krijgen?
 • Zijn sommige bestuurders echt BTW-plichtig sinds 1 juni 2016?
 • Welke specifieke mogelijkheden bestaan er voor bestuurders inzake extra-wettelijke pensioenvormen?

Synthese

Afsluitend wordt bij wijze van synthese een globale vergelijking gemaakt tussen de bezoldiging van werknemers en van bestuurders. Docent bespreekt ook de opportuniteit en haalbaarheid van de overstap en refereert ook naar alternatieven zoals het gebruik van een managementvennootschap.

Bedrijfsleiders, zaakvoerders, bestuurders, algemene en personeelsdirectie, bedrijfsjuristen.

Jan LAMMENS

Tax Director bij SBB Accountants en Adviseurs

Sinds 1985 in verschillende functies werkzaam bij SBB Accountants en Adviseurs.
Actief als consultant, voornamelijk gespecialiseerd inzake de fiscale aspecten van 'compensation & benefits', internationale tewerkstelling en de begeleiding van bestuurders, directie- en kaderleden op juridisch, financieel en vooral fiscaal vlak en het bijstaan van cliënten bij fiscale controles en betwistingen met de fiscus.

"De uitleg is zeer goed. Er wordt een duidelijk antwoord gegeven op ieder zijn persoonlijke situatie."
Isabel Aerts, Hegrola, Westerlo
 

€ 425,00 excl. BTW

Syllabus en koffiepauzes zijn inbegrepen.

KMO-portefeuille: de Vlaamse overheid subsidieert uw opleiding

mits u aan de voorwaarden voor subsidiëring voldoet en ten laatste 14 dagen na startdatum van de opleiding de aanvraag indient.

Dit betekent dat een opleiding voor 40 % (voor kleine ondernemingen) of voor 30 % (voor middelgrote ondernemingen) wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap.

Dien uw subsidie-aanvraag in op www.kmo-portefeuille.be.
Het erkenningsnummer van Acerta Consult voor open opleidingen is: DV.O105287

Houd er echter wel rekening mee dat de btw niet met de KMO-portefeuille kan worden vergoed. Dit bedrag dient u af te trekken van de deelnameprijs bij de aanvraag van uw subsidie.

Meer info over de voorwaarden en modaliteiten vindt u op www.kmo-portefeuille.be.

Erkend door IAB
Deze opleiding vertegenwoordigt 3,5 uur. 

Erkend door BIBF
Deze opleiding vertegenwoordigt 3,5 uur. 

Korting voor social Profit en publieke sector
Bent u werkzaam in de social profit of publieke sector? Duid dit aan in het inschrijvingsformulier en geniet van 30 % korting op deze opleiding.

 DatumDuur 
Holiday Inn Express Gent26 november '1913:30 - 17:00Schrijf in

Wat u zeker ook interesseert